DataKIT - unique digital insights

DataKIT RWB tarjoaa lääkeyrityksille ainutlaatuista dataa potilasturvallisuuden edistämiseen sekä koulutustarjonnan oikeaan kohdentamiseen. DataKITin Real World Behavior -data pohjautuu terveydenhuollon ammattilaisten kansallisessa Terveysportti -tietokannassa tekemiin hakuin.

Ainutlaatuinen data - uusi aikakausi

DataKIT mahdollistaa syvällisemmän asiakasymmärryksen ja modernin työkalun lääketurvatoiminnan kehittämiseen.

Tiimi

Kalle Snicker

CEO

kalle.snicker@datakit.fi

+358 40 0526 597

Isto Puska

Sales Director

isto.puska@datakit.fi

+358 40 8478 187

Tatu Miettinen

Medical Director

tatu.miettinen@datakit.fi

+358 40 1901 888

Contact us for more information

For business inquiries, please contact Sales at isto.puska@datakit.fi or +358408478187

Board of directors

Leo Niskanen

Chairman of the board

Dosent of internal medicine, University of Eastern Finland
Endocrinologist, Päijät-Häme Central Hospital, Eira Hospital, Mehiläinen Oy

Reijo Kärkkäinen

Board member

Visiting researcher, University of Helsinki

Pekka Mustonen

Board member

Kustannus Oy Duodecim, CEO

Tatu Miettinen

Board member

DataKIT Oy, Medical director

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt yritykselle valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain (9/2014) nojalla yrityksen kehittämisavustusta Euroopan aluekehitysrahastosta. Tukea on myönnetty datatuotteiden suunnitteluun. Erityistavoitteena on 12.1 Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta.

Hankkeeseen liittyvä EU-ohjelma: Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelma.